Opći uvjeti poslovanja

1. Uvodna napomena

Tvrtka Malinska d.o.o.,Malinska-tourist,turistička agencija (u daljnjem tekstu: Agencija), jamči za istinitost slikovnih zapisa i podataka vezanih uz karakteristike smještajnih jedinica iz svoje ponude a koje su dostupne na internet stranici www.malinska-tourist.com,kao i za istinitost uvjeta pod kojima se nude.

Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim i važećim na dan potvrde rezervacije, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile, bolesti ili smrti Pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji; izvanrednih okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti kao što su: elementarne nepogode (potresi, poplave, požari, suše i sl); ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države (mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje i sl).

Rezervacijom jedne ili više smještajnih jedinica iz programa Agencije Gost zasniva pravni odnos s Agencijom, te time potvrđuje da je suglasan s ovim Općim uvjetima poslovanja pružanja usluga. Ovi  Opći uvjeti  temelj su za rješavanje eventualnih sporova između Gosta i Agencije, te je stoga Agencija obavezna upoznati Gosta sa odrednicama istog.

2. Rezervacije i plaćanje

Kreiranje zahtjeva za rezervaciju smještaja obavlja se jednostavno putem kontakt obrasca dostupnog na internetskim stranicama Agencije. Prijave se također zaprimaju i osobno, u poslovnici naše Agencije ili putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Prilikom prijave Gost je dužan dati  sve podatke koji se traže  za rezervaciju, odnosno prilikom prijave u našoj poslovnici ili putem e-maila dati na uvid sve prijeko potrebne dokumente za obavljanje propisane procedure.

 Svaki upit treba jasno sadržavati temeljne kriterije na osnovi kojih će djelatnici Agencije kreirati ponudu za Gosta(period rezervacije, mogućnost pomicanja početke i završetka dana rezervacije, broj osoba (djece i odraslih), njihova starosna dob i preferirana lokacija, limit cijena, maksimalnu udaljenost od mora kao i sve ostale posebne zahtjeve).

U slučaju potrebe, Gost može telefonski kontaktirati s Agencijom te će  djelatnici Agencije pružiti svu potrebnu asistenciju i informacije, ali konačni upit mora biti zatražen e-mailom.

Potvrdom rezervacije, Gost potvrđuje da je on / ona svjesna Općih uvjeta poslovanja i potpuno shvaća i prihvaća ove uvjete koji su obvezujući za Gosta i Agenciju. Gost prihvatom ponude potvrđuje da je upoznat sa relevantnim podacima, opisima i slikama svake smještajne jedinice koje agencija šalje uz svaku ponudu. Link na web stranice agencije eventualno poslan kod ponude je informativnog karaktera i prikazuje cijeli objekt, a ne pojedinu smještajnu jedinicu. Molimo pročitati u ponudi opis smještajne jedinice i objekta.

Za potvrdu rezervacije potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja - odnosno poslanoj ponudi. Ostatak iznosa plaća se najkasnije 15 dana prije početka korištenja usluge ili ako je ponudom predviđeno u agenciji odnosno smještajnom objektu na dan dolaska u smještaj, odnosno drugačije ukoliko je određeno ponudom. Gost je upoznat s modelom plaćanja prilikom ponude i potvrdom rezervacije isto potvrđuje; uplatom rezervacije Gostu se izdaje račun i voucher

Predujam za potvrdu rezervacije za zatraženi smještajni objekt naznačen je u ponudi koju Agencija putem elektronske pošte šalje Gostu.

NAČINI PLAĆANJA:

  • GOTOVINOM U POSLOVNICI
  • OPĆOM UPLATNICOM

Za rezervacije, iznos predujma plaća se u kunama prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja na sljedeći kunski žiro  račun:

Tvrtka: MALINSKA D.O.O.

Adresa tvrtke: Dubašljanska 97, 51511 Malinska

Račun: 2402006-1100469926

IBAN: HR6224020061100469926

BIC: ESBCHR22

Banka: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANKA D.D.

Podaci za unos na uplatnicu:
Uplatitelj: Ime, prezime i puna adresa nosioca rezervacije
Iznos (Kn): upisati iznos prema izračunu
Poziv na broj: - broj rezervacije
Opis plaćanja: Usluga smještaja prema rezervaciji br. - broj rezervacije

Tečajna lista obračunava se prema srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan uplate.

Sve bankovne troškove, kao i sve ostale dodatne troškove vezane za postupak plaćanja Gostova su obveza.

Za potvrđivanje rezervacije Gost je dužan iznos predujma naznačiti na račun Agencije unutar vremena opcije tj. privremene rezervacije (2-5 dana ovisno o periodu sezone što će biti naznačeno u ponudi). Po plaćanju predujma Gost je dužan Agenciji poslati kopiju uplate na broj faxa 00385 51 843 210 . Uplata sa strane Gosta na račun Agencije  biti će zaprimljena unutar 2-3 radna dana. O primitku uplate Agencija je dužna obavijestiti Gosta unutar 24 sata te mu poslati vaučer sa svim informacijama njegove rezervacije.

  • KREDITNIM KARTICAMA:

Gostima omogućujemo plaćanje sljedećim kreditnim karticama: Maestro, Mastercard, Visa, Visa Electron

Za plaćanje kreditnom karticom Gost je dužan dostaviti sljedeće podatke putem faxa na broj 00385 51 843 210 ili putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. :

    Ime i prezime,     Vrsta kreditne kartice ,    Broj kreditne kartice,   

    Vrijedi do,             CVV(3 zadnje znamenke na poleđini kartice pored potpisa)

 

U ponudi na zahtjev Gosta za plaćanje kreditnom karticom Agencija će poslati formular za ispunjavanje podataka koji Vlasnik kreditne kartice vlastoručno treba ispuniti i potpisati čime garantira nositeljstvo kreditne kartice.

Kreditna kartica se tereti za iznos izražen u kunama po srednjem deviznom tečaju Hrvatske Narodne Banke važećem na dan terećenja kartice. Moguće su razlike između valutnog tečaja Hrvatske Narodne Banke i kreditne kuće Gosta. Prilikom vršenja uplate putem kreditne kartice Gost je obvezan podmiriti naknadu banke za kartično poslovanje u sljedećim iznosima:  Maestro(2,5% na autorizirani iznos), Mastercard,Visa,Visa Electron (2,7% na autorizirani iznos). Gost je obvezan podmiriti naknadu na autorizirani iznos po pravilima pružatelja usluge banke.

Ukoliko se detaljima kreditne kartice potvrđuje rezervacija i garantira dolazak Gosta prilikom potvrde rezervacije na kartici se neće autorizirati iznos predujma prema ponudi a Gost je ukupnu cijenu rezervacije dužan platiti po dolasku u smještajnu jedinicu.

U slučaju ne dolaska a ne otkaza rezervacije u otkaznom roku s kreditne kartice biti će naplaćeno 50% iznosa ukupne cijene u svrhu odštete za neostvarivanje, a neotkazivanje ugovorenih usluga. Iznos odštete u slučaju nedolaska Agencija je dužna navesti u ponudi i vaučeru-potvrdi rezervacije koju prosljeđuje Gostima putem e-maila. Ostatak do pune cijene Gost je dužan platiti prema uvjetima rezervacije za pojedinu smještajnu jedinicu koji će biti naznačeni u ponudi od strane Agencije, a mogu biti:

  • Ostatak do pune cijene plaća se po dolasku u smještajnu jedinicu

Gosti koji ostatak do pune cijene plaćaju po dolasku u smještajnu jedinicu u gotovini, dužni su dogovoreni iznos platiti Davatelju usluge, zastupniku Davatelja usluge ili djelatniku Agencije. Ukoliko Gost odbija platiti dogovoreni iznos po dolasku, Davatelj usluge nije dužan prihvatiti Gosta niti mu ustupiti smještajnu jedinicu na korištenje.

Ako Gost po dolasku želi provesti i platiti manji broj noćenja od ugovorenih Davatelj usluga to može ali i nije dužan prihvatiti. Ako Davatelj usluga odbije prihvatiti smanjenje broja noćenja od strane Gosta, a Gost odbije platiti ukupnu cijenu za sva dogovorena noćenja Davatelj usluga nije dužan prihvatiti Gosta. Gost mora odmah napustiti objekt bez prava na povrat uplaćenog predujma.

  • Ostatak do pune cijene Gost plaća prema definiranom roku za uplatu drugog dijela do pune cijene rezervacije navedenom u ponudi Agencije

       Za odredišta za koje je potrebno iznos do pune cijene platiti prije dolaska Gosta u ponudi           

      Agencije biti će jasno naznačeno. Ostatak do pune cijene plaća  se najkasnije 15 dana prije    

      dolaska Gostiju ovisno o pojedinoj smještajnoj jedinici i pravilima rezervacije Pružatelja usluga 

     (što će biti naznačeno u ponudi Agencije prema Gostu putem elektronske pošte).

  • Ostatak do pune cijene plaća se na isti račun na koji je uplaćen i predujam za rezervacije (navedeno u istoj stavci).

Na dan uplate drugog dijela do pune cijene rezervacije Gost je dužan poslati kopiju uplate na broj faxa 00385 51 843 210. Uplata sa strane Gosta na račun Agencije će biti zaprimljena unutar 2-3 radna dana. O primitku uplate Agencija je dužna obavijestiti Gosta unutar 24 sata te mu poslati novi vaučer sa informacijom o cjelovito uplaćenom iznosu cijene rezervacije.

Za rezervacije za koje je uplaćen iznos predujma i nije plaćen iznos do pune cijene u dogovorenom roku Agencija ima pravo Gostu otkazati rezervaciju. Iznos predujma zadržava u svrhu naknade obveza prema Davatelju usluga i troškova Agencije.Ukoliko broj osoba koje dolaze u rezerviranu smještajnu jedinicu premašuje broj osoba naznačenih na putnim dokumentima (vaučer), Davatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve Goste uz momentalnu nadoplatu usluge nenajavljenim Gostima.

3. Zaštita osobnih podataka

Gost dijeli svoje osobne podatke dobrovoljno. Osobni podaci Gosta potrebni su prilikom procesuiranja zatraženih usluga. Isti podaci koriste se za međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da osobne podatke Gosta neće iznijeti iz tvrtke i agencije ili dijeliti s trećima, osim u svrhu realizacije zatraženih usluga. Prihvaćanjem ovih Općih  uvjeta , Gost daje dozvolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u marketinške svrhe promicane od strane Agencije.

Potvrdom rezervacije, Gost potvrđuje da je on / ona svjesna Uvjeta rezervacije smještaja i potpuno shvaća i prihvaća ove uvjete koji su obvezujući za Gosta i Agenciju.

4. Potvrda rezervacije

Važeće informacije rezervacije Agencija po dužnosti navodi u vaučeru (valjani putnički dokument) i putem elektronske pošte kao potvrdu po uplati  šalje Gostima. Vaučer sadržava sve informacije o broju gostiju, imenima i prezimenima Gostiju, adresi smještajne jedinice, kontakt osobe za dočekivanje i ispraćaj Gosta, sve ugovorene usluge i uvjete za pojedinu rezervaciju te informaciju o uplaćenom predujmu i iznosu koji je Gost dužan platiti po dolasku. Vaučer s logom Agencije poslan putem elektronske pošte ima vrijednost važećeg dokumenta bez potpisa i pečata jer je produkt elektronske komunikacije.

5. Boravišna pristojba

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, Gost je dužan platiti boravišnu pristojbu jednako kao i uslugu smještaja.Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, boravišna pristojba iznosi od 2,00 do 7,00 kuna po osobi na dan za odrasle osobe ovisno o destinaciji i periodu rezervacije. Adolescenti u dobi od 12 do 18 godina (ne odnosi se na osobe koje su već navršile 18 godina) imaju pravo na 50% popusta, dok djeca mlađa od 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu.

Boravišna pristojba može biti uključena u cijenu smještaja ili se posebno naplaćuje, što je jasno iz ponude Agencije. Informacija o boravišnoj pristojbi jasno je navedena u vaučeru rezervacije.

6. Sadržaji i cijena rezervacije

Cijene objavljene na Internet stranici Agencije variraju od objekta do objekta, te su posebno istaknute uz svaku smještajnu jedinicu ili su dostupne na upit jer ovise o dužinu rezervacije, broju Gostiju i popunjenosti smještajne jedinice. Cijene smještajnih jedinica objavljene su u kunama i eurima,što će na računu biti izraženo. Navedene cijene hotelskog smještaja uključuju samo one usluge koje su uz odabrane smještajne jedinice i opisane. Navedene cijene privatnog smještaja uključuju: dnevni najam smještajnih jedinica, posteljinu, ručnike, kuhinjska krpe, opremljenu kuhinju s potrebnim posuđem i priborom (osim ako se unajmljuje soba bez uporabe kuhinje), utrošak vode, struje i plina i svih drugih energenata (s iznimkom određenih objekta robinzonskoga turizma).

Dodatne su usluge one usluge koje se pružaju u smještajnoj jedinici, ali nisu uključene u cijenu njezina zakupa (usluge prehrane,korištenje klima uređaja, korištenje perilice za rublje, unajmljivanje čamca, vez za čamac i sl.), pa ih stoga Gost plaća posebno i pod uvjetom da ih zaista i koristi. Ako Agencija raspolaže cjenikom dodatnih usluga, objavljuje ga na internetskoj stranici.  Ako Agencija ne raspolaže cjenikom dodatnih usluga, cijene se dogovaraju izravno s Davateljem usluga. Većinu dodatnih usluga Gost plaća izravno Davatelju usluga, dok neke plaća pri potvrdi rezervacije.

Iako je većina dodatnih usluga fakultativna, postoje i one obvezujućega karaktera (npr. nadoplata za završno čišćenje, izvanredni prijevoz do objekta, prijava gostiju i sl.).

S obzirom na to da o nekim dodatnim uslugama ovisi i raspoloživost željenog smještaja (npr. prehrana, dovođenje kućnog ljubimca, korištenje dodatnog ležaja…), te s obzirom na to da sve dodatne usluge (npr. čamac, vez za čamac, Internet…) ne moraju uvijek biti raspoložive, Gost je obvezan sve željene dodatne usluge prijaviti prilikom upita za rezervaciju.U pojedinim slučajevima Gost će prije početka korištenja zakupljenog smještaja morati izravno Davatelju usluge platiti depozit za štetu u gotovini ili autorizacijom kartice na licu mjesta. Depozit za štetu služi kao jamstvo Davatelju usluge da Gost u zakupljenom smještaju neće počiniti štetu. Depozit za štetu naznačen je na ponudi  Agencije za pojedinu smještajnu jedinicu. Na dan dolaska Gost ostavlja Davatelju usluge iznos depozita u slučaju štete. Gostu će depozit na dan odlaska biti vraćen u cijelosti ili autorizacija kartice stornirana, ali tek nakon što Davatelj usluge prethodno utvrdi da je Gost zakupljeni smještaj predao u stanju u kojem ga je i preuzeo.O svim obveznim nadoplatama, točnom iznosu nadoplata željenih usluga i eventualnih predujmova, kao i o načinu njihove uplate, Gost će biti obaviješten najkasnije prilikom slanja poziva na plaćanje.

7. Promjena cijene            

Agencija zadržava pravo promjene cijena objavljenih na web-stranici Agencije u slučaju da Davatelj usluge promijeni cijenu smještaja i/ili dodatnih usluga. Ako se cijena određene smještajne jedinice promijeni nakon prijave, a prije uplate predujma, Agencija se obvezuje  da će odmah nakon što dozna za promjenu cijene obavijestiti Gosta o tome te mu, uz njegov pristanak, poslati novi obračun.Ako se cijene smještaja i dogovorenih dodatnih usluga promijene nakon uplate predujma, Agencija jamči Gostu da će preostali dio biti uplaćen po obračunu na osnovi kojega je Gost i odlučio rezervirati određenu smještajnu jedinicu. U slučaju da Davatelj usluge, odnosno Agencija, snizi cijenu smještajne jedinice nakon što je Gost potvrdio rezervaciju, Gost nema pravo na novu, nižu cijenu.

Ugovorne strane suglasne su da Agencija ima pravo povećati cijenu prije početka korištenja usluge ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjena u tečaju ugovorene valute za više od 5% ili do povećanja drugih troškova koji utječu na cijenu usluge, a za koje Agencija nije znala niti je mogla znati. Gost ima pravo otkazati rezervaciju ako povećanje ugovorene cijene iznosi više od 10%. U tom slučaju Gost ima pravo na povrat do tada uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete. Novac se Gostu vraća na bankovni račun o trošku Agencije.

Sve cijene navedene na internetskoj stranici odnose se na boravak dulji od tri noćenja. Navodimo postotke povećanja cijena ako je riječ o kraćem boravku:

  • Za manje od tri noćenja navedene cijene uvećavaju se za 30% ili prema uvjetima povećanja cijena koja je navedena  u uvjetima ponude Agencije

Na usluge objavljene u „last minute“ ponudi ne primjenjuju se nikakvi dodatni popusti.

8. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje Gost dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na Internet stranici Agencije.

Napomena uz prikaz podataka

Informacije o smještajnim jedinicama koje su navedene na Internet stranici Agencije mogu sadržavati slučajne, gramatičke ili tipografske pogreške. Promjene, nadopune i ispravke informacija vrše se kontinuirano, a Agencija ne odgovara za direktne, indirektne, kaznene, popratne, posebne ili bilo koje druge proizašle štete vezane uz bilo koji način korištenja podataka s Internet stranice Agencije od trećih osoba.

  • Posebne opaske:

1.Usluge i aktivnosti

Neke usluge i aktivnosti u samoj smještajnoj jedinici te dodatni sadržaji u okolini smještajne jedinice mogu se odvijati samo u određenom dijelu godine (npr. disko klub je otvoren samo u ljetnim mjesecima, prometna buka, blizina centra i slično), na što Agencija nema utjecaja.

2. Numeričke vrijednosti

Sve numeričke vrijednosti (površine, udaljenosti,...) navedene su uz toleranciju od +/- 20%

3. Napomene uz usluge (ili opremu)

Na zahtjev-navedena usluga je uvijek moguća, samo se obvezno mora napomenuti (zahtijevati) pri postavljanju upita (npr. zamrzivač, sušilo za kosu, klima uređaj,dječji krevetić,dječja sjedalica,računalo s pristupom na internet,...)

9. Obveze Agencije

Obveze Agencije su pružanje usluga kao i izbor pružatelja usluga, uzimajući u obzir prava i interese Gosta sukladno dobrim običajima turizma. Agencija će ispuniti sve gore navedene i opisane obveze, osim u izvanrednim okolnostima na koje ne može utjecati (sukladno članku 1).

10. Obveze Gosta

Gost je dužan:

    -pružiti sve informacije valjane za definiranje rezervacije i putnih okumenata od strane Agencije,

    -posjedovati valjane putne isprave,

    -poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište,

    -pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane Gosta, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj,

    -putovanja u zemlje koje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti Gost je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju,

    -pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri,

    -prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (Vaučer dobiven e-mailom) i podmiriti ostatak ugovorene cijene,

    -Gost je dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza.

U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, Gost sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije Gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, Pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

11. Pravo Gosta na promjene i otkaz rezervacije

U slučaju da Gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili imena korisnika usluga smještaja ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od 100,00 kn po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako Gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

Datumom otkaza smatra se datum primitka pismene obavijesti o otkazu, a troškovi se naplaćuju kako slijedi:
· za otkaz rezervacije do 30 dana prije 1. dana početka korištenja rezerviranih usluga : naplaćuje se 20 % od ukupne cijene smještaja naznačene u ponudi
· za otkaz rezervacije od 29 dana do 22 dana prije 1. dana početka korištenja rezerviranih usluga : naplaćuje se 30 % od ukupne cijene smještaja naznačene u ponudi
· za otkaz rezervacije od 21 dan do 15 dana prije 1. dana početka korištenja rezerviranih usluga : naplaćuje se 40 % od ukupne cijene smještaja naznačene u ponudi
· za otkaz rezervacije od 14 dana do 8 dana prije 1. dana početka korištenja rezerviranih usluga : naplaćuje se 80 % od ukupne cijene smještaja naznačene u ponudi
· za otkaz rezervacije od 7 dana ili manje dana prije 1. dana početka korištenja rezerviranih usluga : naplaćuje se 100 % od ukupne cijene smještaja naznačene u ponudi

• Ukoliko Gost otkaže rezervaciju u otkaznom roku Gostu će se uzvratiti cijeli uplaćeni iznos predujma umanjen za troškove Agencije (15 % od iznosa predujma).

Ukoliko Gost u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio Agenciji ili Davatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

Ukoliko je Gost spriječen u rezerviranu smještajnu jedinicu doći na ugovoreni dan a o tome je obavijestio Agenciju i/ili Davatelja usluga smještajna jedinica se prema dogovoru čuva za Gosta.

Agencija ne nadoknađuje Gostu troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju Gost otkazuje.

12. Osiguranje od rizika otkaza rezervacije smještaja

Ukoliko Gost prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, Agencija preporuča uplatu police osiguranja od otkaza. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti rezervacije, a prema cjeniku Osiguravajućeg društva (pri najmu smještaja dobiva se dijeljenjem cijene najma s brojem osoba u apartmanu). Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima i to uz obveznu pismenu potvrdu:

    smrt,    nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom, nepodnošenje cjepiva, kojeg je osiguranik bio dužan obvezatno primiti, prema pozitivnim propisima zemlje u koju putuje, štete na imovini uzrokovane požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim krivičnim djelom treće osobe, vojna vježba.

Ukoliko Gost nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o jednom od navedenih nepredviđenih zapreka Agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u Općim uvjetima. Kod otkazivanja rezervacije ne isplaćuje se trošak nabavke viza ili putnih isprava i u slučaju da Gost ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza Gost sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Agencija se obvezuje Gostu osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja Gosta prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se u polici osiguranja te svakom Gostu preporučamo da ih osobno pročita.

13. Putno osiguranje

Cijene rezervacije ne uključuju “paket“ putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage,  zdravstveno osiguranje te osiguranje od otkaza putovanja. Potvrdom rezervacije, Gost je odabrao model plaćanja, a završetkom procesa potvrde rezervacije potvrđuje prihvaćanje ovih Općih uvjeta. U slučaju da Gost zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod djelatnika Agencije.

Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

14. Prtljaga

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage Gost plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom Gost može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.

Agencija ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporuča se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost ili uplata paketa osiguranja gdje bi se osigurala i prtljaga). Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se Davatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

15. Pravo agencije na promjene i otkaz

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest Gosta i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je Gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 5% od cijene uplaćene rezervacije, Agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju Gosta.

U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, Agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest Gosta najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Gost u slučaju otkaza rezervacije od strane Agencije nema pravo tražiti naknadu štete od Agencije,te je  Agencija  obvezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun Agencije. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, Agencija će se truditi Gostu pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi Agencije i svakako vratiti Gostu kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

16. Rješavanje prigovora

Ukoliko Gost ima reklamacije na ugovorene i korištene usluge dužan je osobno tijekom svog boravka izvijestiti Davatelja usluge ili predstavnika Davatelja usluga ,Agencije ili Organizatora te pismeno izvijestiti Agenciju i Organizatora. Sve eventualne probleme u smještajnoj jedinici uklonit će se u najkraćem mogućem roku a ne dužem od 24 sata. Za sve eventualne a otklonjene probleme Gost nema pravo prigovora, niti Agencija niti Davatelj usluge ne podliježu osnovi za reklamaciju.

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, Gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki Gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki Gost - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

Gost je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika Davatelja usluga (recepcionara ili pružatelja usluge i sl. ) reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti ured Agencije ili Organizatora.

Gost je dužan surađivati sa Davateljem usluga i Agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Gost na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.

Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, Gost je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora Agenciji i Organizatoru. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.

Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 28 dana nakon ulaganja prigovora, Gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe. Isto tako u ovom vremenu Gost se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos rezervacije. Ovime se isključuje pravo Gosta na nadoknadu idealne štete.

Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo Gosta, a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane smještajne jedinice (npr. nedostatak snijega; loše vrijeme, loše uređene skijaške staze ili plaže; prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).

Ako je Gost napravio rezervaciju kao “last minute rezervaciju” (putovanje u posljednji trenutak), tada Gost prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje Agencija ne može utjecati, a Gost je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga Gost nema pravo prigovora prema organiziranoj rezervaciji.

Napomena

Gost potvrdom rezervacije i uplatom predujma odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima.

17. Popusti

U slučaju paralelnih akcija popusti se ne zbrajaju. Popusti ne vrijede na „last minute“ ponudu.

18. Nadležnost suda

Gost i Agencija nastojat će eventualne sporove rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Krku, a mjerodavno će biti pravo Republike Hrvatske.

19. Završne odredbe

Ovi Opći Uvjeti poslovanja sastavni su dio ponude koju  Gost  prihvati uplatom akontacije ili cijelog iznosa rezervacije.

Na usluge se ne obračunava  PDV sukladno članku 90. st. 1 i 2 Zakona o PDV-u.

Sve usluge koje AGENCIJA pruža te njihove cijene definirane su CJENIKOM koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja te je izvješen u poslovnici Agencije.

 

U Malinskoj, 16.04.2013.

 

MALINSKA d.o.o., poduzeće za prijevoz,putnička agencija,promet nekretninama,posredovanje i ostalo

Dubašljanska 97, 51511 Malinska (sjedište)

Žiro račun : 2402006 – 1100469926 Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR6224020061100469926        BIC: ESBCHR22

Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Rijeci : MBS 040230421 
Temeljni kapital Društva iznosi 20000,00 Kn i uplaćen je u cijelosti

Član Uprave i direktor : Mateja  Ilibašić Ilić

MB : 2100118  OIB : 02029154250

"Malinska-tourist" turistička agencija

Bok 3, 51511 Malinska (poslovnica)

Tel.: +385 51 843 245 / Fax : +385 51 843 210
GSM : 00385 99 400 2733,
ID CODE : HR-B-51-040230421 / voditelj poslovnice Mateja Ilibašić Ilić
E-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Web:  www.malinska-tourist.com

 

MALINSKA d.o.o.

Direktor Mateja Ilibašić Ilić

Kontakt podaci

A: "Malinska tourist", turistička agencija
  Poslovnica - Bok 3
  51511 Malinska
T: 00385 51 843 245
F: 00385 51 843 210
M: 00385 98 179 3754
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ID: HR-B-51-040230421

 

Vremenska prognoza

Kako do nas?